Bà Rịa -Vũng Tàu: Chấm dứt đầu tư dự án Khu du lịch SaigonTimes

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát, xử lý các thủ tục đầu tư có liên quan; đồng thời, UBND huyện Xuyên Mộc thông báo việc chấm dứt hiệu lực chủ trương đầu tư Dự án và công bố quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt chủ trương đầu tư Dự án cho người dân trong vùng Dự án.    

Trước đó, năm 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận cho Công ty CP Dịch vụ thương mại Sài Gòn Thời Đại đầu tư Dự án trên diện tích 4,45ha.

Bài viết liên quan